Matriculate  động từ ma·tric·u·late  \ mə-ˈtri-kyə-ˌlāt \

1. trúng tuyển vào cao đẳng hoặc đại học.

2. xét tuyển (một học sinh/sinh viên) vào một trường cao đẳng hoặc đại học.

3. được đăng ký hoặc thêm vào danh sách; được lựa chọn hoặc ghi vào sổ.

Nguyên gốc

Cuối thế kỷ XVI: bắt nguồn từ tiếng Latin thời Trung Cổ matriculat - ‘được tuyển’, từ động từ matriculare, từ tiếng Latin thời kỳ sau matricula ‘đăng ký’, nghĩa giảm nhẹ của từ Latin matrixMatricula, một danh từ Latin có nghĩa là một sổ đăng ký, có một số cách sử dụng thời cổ đại, bao gồm sổ ghi danh sách quân nhân, giáo sĩ, và các nhu yếu phẩm hoặc hàng hóa có giá trị.  

Từ này mang ý nghĩa được đánh giá xứng đáng hoặc có giá trị và do đó được đưa vào danh sách tài sản hoặc danh sách những người đã đáp ứng những tiêu chí nhất định.

The Matriculadies, LLC cung cấp kỹ năng thực hành viết toàn diện tập trung vào xây dựng bài tự luận cá nhân, tiểu luận bổ sung và sơ yếu lý lịch cho các quy trình cạnh tranh hoặc tuyển chọn, như:

•    Tuyển sinh giáo dục đại học, bao gồm cả trung học, cao đẳng và đại học

•    Học bổng sinh viên, học bổng nghiên cứu sinh và xét tuyển vào chương trình cử nhân danh dự

•    Tìm kiếm việc làm

 

EMGstein-10083rt.jpg

Rebecca Wilson Stein, Thạc Sĩ

Bà Stein là Người Sáng Lập của The Matriculadies.

Là một tay viết và biên tập viên giỏi nghề, bà Stein có lý lịch chuyên môn trong lĩnh vực gây quỹ, tư vấn và nghiên cứu thị trường. Bà từng làm việc trong lĩnh vực đầu tư tư nhân, quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số, chiến lược thương hiệu và chiến lược viễn thông và công nghệ cao toàn cầu. Bà cũng có “nghề nghiệp thứ hai” là giáo viên tại một trường tư thục thuộc dòng Tân giáo, nơi bà là một giáo viên tôn giáo và Trưởng Khoa Quản Sinh.

Bà là một tình nguyện viên cộng đồng nhiệt huyết trong các lĩnh vực phát triển tích cực cho phụ nữ và trẻ em gái, chăm sóc sức khỏe, xây dựng khả năng sẵn sàng làm việc và nghệ thuật. Bà là thành viên nòng cốt của Hội Đoàn Thanh Thiếu Niên Grand Rapids (JLGR), người sáng lập Tăng Hội Grand Rapids của Hiệp Hội Từ Thiện Quốc Gia , Inc., và là ủy viên của một số hội đồng phi lợi nhuận. Bà là ủy viên hai nhiệm kỳ của Hội Đồng Cựu Sinh Viên Đại Học Chicago, vị trí tình nguyện cao nhất tại trường Đại Học này. Bà tham gia vào hoạt động của trường Đại Học này trong một số mảng công việc, bao gồm phục vụ trong Ban Cố Vấn của Viện Phương Đông thuộc Đại Học Chicago (trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới về vùng Cận Đông Cổ Đại), phỏng vấn các sinh viên tương lai tại Ủy Ban Trường Học Cựu Sinh Viên, gây quỹ cho các Ủy Ban Đoàn Tụ của lớp học của bà, và làm việc trực tiếp với văn phòng Dịch Vụ Hướng Nghiệp và Giới Thiệu Việc Làm trong việc thuê những Người Nhận Học Bổng Metcalf. Cuối cùng, bà cũng là ủy viên của Ủy Ban Trường Học Cựu Sinh Viên (phỏng vấn các sinh viên tương lai) cho Trường Cao Đẳng Harvard.

Bà đã đọc, theo nghĩa đen, hàng ngàn bài tiểu luận trong các mẫu đơn đại học và sơ yếu lý lịch trong suốt 25 năm qua.

Bà có bằng Cử Nhân về Ngôn Ngữ và Văn Minh Cận Đông từ Đại Học Chicago và bằng Thạc Sĩ về Nghiên Cứu Thần Học từ Trường Thần Học Harvard (HDS).