Lớp học và Dịch vụ

Hội Thảo Bài Tự Luận Cá Nhân Trực Tuyến

The Matriculadies có các Hội Thảo Bài Tự Luận Cá Nhân trực tuyến quanh năm! Sử dụng phần mềm học tập hợp tác trực tuyến mạnh mẽ, chúng tôi sẽ cung cấp các hội thảo trực tuyến hàng tuần trong suốt cả năm. Lịch học Mùa Thu được đăng tải vào tháng Tám và Lịch học Mùa Xuân được đăng tải vào tháng Hai. 

Mỗi chương trình học kéo dài trong 3-5 ngày, 2-4 giờ mỗi ngày, tùy thuộc vào chương trình được chọn. Kết quả là một bài tự luận cá nhân tinh tế có thể được sử dụng cho Mẫu Đơn Chung/Mẫu Đơn Liên Kết của Hoa Kỳ hoặc Mẫu Đơn UCAS của Vương quốc Anh. Trong một số tuần có cả các chương trình Buổi Sáng và Buổi Tối, cũng như các chương trình “Viết tắt” đặc biệt (kiểm tra lịch học để biết thông tin cụ thể).

Mức phí là 500 USD mỗi học viên. Phải có tối thiểu 2 học viên đăng ký để bắt đầu bất kỳ chương trình học nào.

Yêu cầu thanh toán đầy đủ tại thời điểm đăng ký. Khách hàng có trách nhiệm nộp bản nộp cuối đúng thời hạn. Học viên có trách nhiệm quyết định liệu họ có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không.

Tư vấn cá nhân

The Matriculadies cung cấp dịch vụ tư vấn một kèm một cho Mẫu Đơn Chung/Mẫu Đơn Liên Kết của Hoa Kỳ, Mẫu Đơn UCAS của Vương quốc Anh cũng như cho các bài tiểu luận bổ sung của trường. 

Dịch vụ này có sẵn ở dạng độc lập hoặc nằm trong các gói kết hợp gồm Bài Tự Luận cộng với một, ba, năm hoặc mười bài tiểu luận bổ sung của trường. 

Hỗ trợ bài tiểu luận bổ sung được cung cấp trong một, ba, năm và mười gói học tập của trường. 

Chọn “Đăng Ký” để biết mức giá. 

Yêu cầu kỹ thuật cho tất cả các dịch vụ và lớp học của chúng tôi như sau:

Email: E-mail: Email không có đuôi edu. (như Gmail, Yahoo, Outlook hay Hotmail)
Hệ điều hành: Windows 7 – Windows 10
Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Mojave 10.14
Kết nối Internet: 1 Mbps hoặc cao hơn (nên là băng thông rộng)
Phần mềm: Ứng dụng GoToTraining
JavaScript: bật
Phần cứng: RAM 2GB trở lên
Thiết bị microphone và loa: (Nên có tai nghe USB)
Webcam: (để sử dụng HDFace)