Hội Thảo Bài Tự Luận Cá Nhân Trực Tuyến

5 Ngày, 19 Giờ

Trong môi trường nhóm trực tuyến, học sinh/sinh viên sẽ xây dựng, viết và chỉnh sửa Bài Tự Luận Cá Nhân thuộc Mẫu Đơn Chung. Vui lòng xem Lịch của chúng tôi để biết ngày hội thảo.

Xây Dựng Tiểu Luận Cá Nhân

Chúng tôi phối hợp với cá nhân bạn để xây dựng tiểu luận thuộc mẫu đơn có bài tự luận cá nhân dành cho công tác xét tuyển cấp trung học hoặc cho Mẫu Đơn Chung. Dịch vụ Mẫu Đơn Chung của chúng tôi bao gồm Bài Tự Luận Cá Nhân thuộc Mẫu Đơn Chung, Danh Sách Hoạt Động và phần Thông Tin Bổ Sung, cũng như lịch trình và thời hạn cho các bài tiểu luận thuộc Mẫu Đơn Bổ Sung.

Xây Dựng Tiểu Luận Bổ Sung

Bài tiểu luận bổ sung thường có những mục đích khác với Bài Tự Luận Cá Nhân thuộc Mẫu Đơn Chung. Đối với bài tiểu luận bổ sung, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tiếp một - một trên cơ sở theo từng trường. Một số học sinh/sinh viên chỉ sử dụng hỗ trợ bổ sung cho một trường “mục tiêu” hoặc cho trường nguyện vọng 1 của họ - còn một số học sinh/sinh viên thì cân nhắc sử dụng hỗ trợ đối với tất cả các trường mà họ nộp đơn đăng ký. Chúng tôi giúp bạn hiểu những câu hỏi được đặt ra và viết bài tiểu luận tốt nhất có thể. Hãy hỏi về các gói của chúng tôi dành cho nhiều trường.

Xây Dựng Tiểu Luận thuộc Mẫu Đơn Đăng Ký Chương Trình Sinh Viên Danh Dự và Mẫu Đơn Xin Học Bổng

Mẫu Đơn Đăng Ký Chương Trình Sinh Viên Danh Dự và Mẫu Đơn Xin Học Bổng cho sinh viên trúng tuyển thời gian trước có thể vô cùng giá trị theo quan điểm về mặt tài chính và giáo dục. Hãy để chúng tôi giúp bạn đảm bảo đơn của bạn giúp bạn được chú ý.

Hỗ Trợ Viết Bài Học Thuật

Trình độ viết học thuật đối với sinh viên đại học hoặc sau đại học có thể là yếu tố khó khăn đối với nhiều sinh viên, đặc biệt là những người có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ vẫn còn áp dụng theo từng học kỳ bao gồm xây dựng khái niệm, chỉnh sửa và hiệu đính.

Lập Sơ Yếu Lý Lịch

Cho dù bạn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, người chưa bao giờ có sơ yếu lý lịch trước đây, một người hoạt động chuyên môn giữa chừng sự nghiệp đang tìm kiếm công việc mơ ước hay một người đang muốn trở lại làm việc sau một thời gian nghỉ làm việc, chúng tôi cung cấp khả năng lập sơ yếu lý lịch giúp bạn được chú ý. Chúng tôi cũng xây dựng nội dung hồ sơ mạng xã hội phù hợp và có khả năng tạo tác động.