Câu chuyện của bạn là gì?

"Hãy nói cho tôi biết về bạn.”

Đối với nhiều người trong chúng ta, đó là câu hỏi khó nhất trên đời này. Bạn nói về bản thân như thế nào khi được trao cơ hội để nói bất cứ điều gì?  

Đó là một câu hỏi quay trở lại với chúng ta trong suốt cuộc đời - trong các đơn đăng ký học đại học, sơ yếu lý lịch, hồ sơ mạng xã hội, lý lịch nghề nghiệp, đơn xin trợ cấp và hồ sơ công ty.  

Bạn có thể nói gì? Bạn nên nói gì? Bạn không nên nói gì?

Bạn muốn nói gì?

The Matriculadies ở đây để giúp đỡ.  

Với những cách thức chu đáo và lôi cuốn giúp bạn viết câu chuyện mà bạn muốn kể và cam kết giúp cho việc trình bày quan điểm của bạn được giữ vững, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tạo lập và điều chỉnh câu chuyện của mình nhằm mang tới những kết quả mà bạn hy vọng đạt được.

download-home2.jpg